Stichting

Ontstaan Stichting “Tennisbanen Sint Pancras”

De Stichting “Tennisbanen Sint Pancras” (afgekort: Stichting) is opgericht op 8 januari 1969. Op dat moment bestond de Vereniging “Tennisclub Sint-Pancras” (afgekort: Vereniging) nog niet. De Vereniging is opgericht op 21 november 1969. Voor het realiseren van een tennisvoorziening was veel geld nodig voor onder meer de aankoop van grond en de aanleg van banen. Dit geld was nog niet beschikbaar. Met het oog op de verwerving van middelen is de Stichting in het leven geroepen. Op de eerste plaats kon op deze wijze een beroep worden gedaan op de herverkavelingsubsidie. Dit soort subsidies werd niet verstrekt aan verenigingen, wel aan stichtingen. Op de tweede plaats was er een lening nodig met een garantstelling. Voor die garantstelling is een beroep gedaan op de gemeente. Het gemeentelijk beleid was dat dergelijke garantstellingen bij voorkeur werden afgegeven voor organisaties in de stichtingsvorm. Bovendien moesten deze stichtingen in verband met de garantstelling als regel een afgevaardigde uit het gemeentebestuur in het stichtingsbestuur opnemen.

De voorkeur voor een stichting heeft ook te maken met stabiliteit. Bij een stichting heeft uitsluitend het bestuur de zeggenschap en worden eventuele nieuwe bestuursleden aangezocht op basis van een zekere gelijkgestemdheid (coöptatie). Dit in tegenstelling tot verenigingen, waar het bestuur verantwoording moet afleggen aan de ledenvergadering en de ledenvergadering (als voorbeeld) een bestuur kan afzetten en van de ene op de andere dag een gevoerd beleid volledig kan herzien. In zijn algemeenheid lijken stabiliteit en continuïteit bij stichtingen iets beter te zijn gewaarborgd dan bij verenigingen.

Doel Stichting “Tennisbanen Sint Pancras”

Het doel van de Stichting is het ondersteunen van tennisactiviteiten in het algemeen en de tennisactiviteiten van de Vereniging in het bijzonder. De Stichting heeft hieraan invulling gegeven door het creëren van tennisvoorzieningen. Die tennisvoorzieningen bestaan uit de (gefaseerd aangelegde) 8 buitenbanen, 1 minitennisbaan, bijbehorende kleedruimtes en het clubhuis, kortom het Tennispark. Het Tennispark wordt door de Stichting verhuurd aan de Vereniging. De Vereniging heeft vervolgens als doel het bevorderen van een optimaal gebruik van het Tennispark. In dat doel is de Vereniging overigens altijd meer dan uitstekend geslaagd, dankzij een reeks gemotiveerde commissies die allen activiteiten ontplooien gericht op een enthousiast en optimaal gebruik van het Tennispark.

Een tweede belangrijke voorziening die door de Stichting is gerealiseerd is de Tennishal. De Tennishal wordt zeer intensief gebruikt door groepjes privétennissers die samen een baan huren, maar ook o.a. tennistrainingen en competities zijn belangrijke activiteiten in de Tennishal. De exploitatie van het Tennispark is in handen van de Vereniging, maar de exploitatie van de Tennishal wordt gedaan door de Stichting zelf.

Samenwerking Stichting en Vereniging

De ontstane constructie van Stichting en Vereniging heeft tot op heden uitstekend gewerkt. De afzonderlijke doelen van Stichting en Vereniging zijn in de praktijk aaneengesmeed door een goede samenwerking en een logische onderlinge taakverdeling. Ieder jaar vinden een zogenaamd voorjaars- en najaarsoverleg plaats tussen de besturen van de Stichting en de Vereniging. Naast onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling worden dan ook de jaarrekening en de begroting van het Tennispark besproken.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Arjan Groen (voorzitter)
  • Jan Nanne (secretaris)
  • Astrid Admiraal (penningmeester)
  • Paul Klaver (bestuurslid)
  • Jos Westmeijer (bestuurslid)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Adres

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras

KVK-nummer

40634907