Opzeggen

Helaas kan het voorkomen dat je een goede reden hebt om je lidmaatschap van onze club op te zeggen.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 april tot 31 maart. Je dient voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar te melden dat je opzegt voor het komende verenigingsjaar. Dit doe je via een e-mail aan de ledenadministratie. Je opzegging zal worden bevestigd.

Je kunt je ook als niet-spelend lid laten registreren. Niet-spelende leden hebben geen speelrechten, maar hebben ook geen plichten tot het vervullen van verenigingsdiensten. Ook dit dien je per e-mail aan te geven bij onze ledenadministratie.

Opzeggingen anders dan naar onderstaande contactgegevens worden niet in behandeling genomen. In voorkomende gevallen betekent dit dat je contributie verschuldigd blijft.

Ledenadministratie per e-mail naar: [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Adres

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras

KVK-nummer

40634907