Beverkoogje

De commissie is te bereiken via: [email protected]

Het juniorentoernooi Beverkoogje vindt altijd plaats in week 25 van het kalenderjaar. Via internet, www.toernooi.nl, kan men zich aanmelden. Voor deelname aan het toernooi dient men inschrijfgeld te betalen. Er wordt gespeeld in leeftijdscategorieën, enkel en dubbel. Voor dit toernooi is de Jeugdcommissie en met name de Toernooicommissie “BEVERKOOGJE” verantwoordelijk. Dit regionaal hoog aangeschreven juniorentoernooi zal voor de leden van TC St. Pancras betekenen dat er in week 25 slechts beperkt gebruik kan worden gemaakt van de tennisbanen. Alleen in overleg met de wedstrijdleider, René Wilkens of zijn plaatsvervanger/ster, kan - indien er ruimte is - “vrij” worden getennist. Het tennispark is dus in week 25 volledig beschikbaar voor het juniorentoernooi Beverkoogje!

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • René Wilkens (voorzitter/wedstrijdleider)
  • Lonneke van der Elst
  • Greet Visser
  • Marcelle Piek
  • Caroline Smit
  • Lotte Wilkens
  • Jennifer Smit

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras