Jeugdtennis

De Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie heeft als doel om het jeugdtennis bij TC Sint Pancras te stimuleren en te promoten. Zij maakt zich sterk voor zowel recreatief als prestatief tennis, zowel technisch, tactisch als ook motorisch en laat dit tot uiting komen in een Jeugd Ontwikkelplan 2017-2019. Maar bovenal dat er heel veel plezier wordt beleefd aan dit leuke en o zo lastige spelletje.  

Voor meer informatie klik hier.

Wat we allemaal precies doen is niet zo even een twee drie te vertellen. Heel veel zaken, zoals beschrijvingen van activiteiten, draaiboeken, flyers, beleidsstukken e.d., hebben we vastgelegd in een Handboek Jeugdzaken. Wat we doen is heel erg leuk en heel erg gevarieerd. Voor de basistaken verwijzen we graag naar onze taakbeschrijvingen:

Voor informatie over de functie Lid jeugdcommissie klik hier.

Voor informatie over de functie Tenniskidsfunctionaris klik hier.

Het Jeugdbeleid

Op naar kwalitatief goed recreatief tennis en heel veel plezier! De basis hiervoor hebben we vastgelegd in het Jeugdbeleid.  

Voor meer informatie klik hier.

Het Jeugd Ontwikkelplan 2017-2019

De oorsprong van dit plan ligt in de Jeugdcampagne Jong, sportief en ondernemend 2013-2016  

Door de enorme terugloop in jeugdspelers, wat ook een landelijke tendens is, heeft de jeugdcommissie een verbeterplan opgesteld. Doel van dit plan was om meer jeugdspelers van alle leeftijden te krijgen en de uitstroom tegen te gaan, ca. 20% jeugdleden van het totaal bestand en het goed bijbrengen van het tennisspel in al haar facetten.  

Op basis van dit plan is subsidie verkregen van de Stichting Tennisbanen en de tennisvereniging. Met deze subsidie en o.a. het organiseren van veel activiteiten hebben we onze doelen bereikt. Meer jeugdleden en een lage uitstroom (in 2017). Per 1-1-2018 zitten we op ca. 27%, ca 130 jeugdleden.  

Het Jeugd Ontwikkelplan sluit goed aan bij het jeugdbeleid beschrijft hoe de Jeugdcommissie de komende drie jaar uitvoering geeft aan dit beleid. Hiermee zal nauw worden samengewerkt met de trainers van de tennisschool. Belangrijkste ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd zijn o.a. de automatische deelname aan de competities, het jeugdtoernooi ‘het Beverkoogje’, de jeugdclubkampioenschappen e.d. Daarnaast worden er naast de lessen en 2e lessen ook trainingen gegeven, onderlinge wedstrijdjes gespeeld, mogelijkheid tot deelname aan een wintercompetitie in de hal e.d. Kijk voor meer informatie bij het activiteitenoverzicht. Het motto van dit plan is: Kwaliteit leidt tot kwantiteit.  

Voor meer informatie klik hier.

Jaarplan 2018

Om de in het Ontwikkelplan gestelde doelen te bereiken maken we voor ieder jaar een jaarplan. In dit jaarplan stellen we zeer concrete doelen. Ook voor het jaar 2018 hebben we samen met de trainers doelen gesteld. Omdat we nu ook veel jeugdspelers hebben en de doelen interessant en ambitieus zijn, zijn we ook op zoeken naar jeugdleden maar ook ouders die het leuk vinden om ons daarbij te helpen. Misschien kun je ons wel vanuit je eigen expertises helpen. Wij hebben jullie hulp hard nodig, omdat wij ook niet alleskunners zijn. Wil je helpen mail ons dan naar [email protected] 

Voor meer informatie klik hier.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras