Koninklijke onderscheiding voor twee leden

26 april 2021


Een jaar geleden, in mei 2020, is het idee ontstaan om twee leden van de parkcommissie voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. In juni zijn we hard bezig geweest om in het geheim te zorgen dat dit schriftelijke voorstel werd ondersteund. Eind juni was het compleet en hebben wij het overhandigd aan de gemeente, de deadline is namelijk 1 juli. Zo een voorstel gaat via de gemeente, de burgemeester geeft een advies, naar de commissaris van de Koning bij de provincie, die ook een advies geeft. Dan gaat het naar de Kanselarij der Nederlandse Orden die een eindadvies geeft aan de minister. De minister beslist en vraagt de Koning om dit besluit te ondertekenen. 

We hebben het voorstel ingediend voor Piet Weijling en Hans Klous. 

  • Piet is 50 jaar vrijwilliger geweest voor de tennis in Sint Pancras. 16 jaar als bestuurslid bij de stichting Tennisbanen Sint Pancras en 50 jaar bij de vereniging als lid van de parkcommissie. Door zijn beroep, landmeter bij het Kadaster, heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de bouw van de hal, het clubhuis en de aanleg en onderhoud van de banen. Je hoefde hem nooit te vertellen wat er moest gebeuren, hij ging gewoon aan de slag.
  • Hans is al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij parkcommissie. Zijn beroepsmatige kennis van de installatietechniek zet hij nog iedere week in bij de tennisclub. En hij deinst niet terug om bomen om te zagen en groen te onderhouden. Daarnaast is hij nog steeds, vanaf 1984, vrijwilliger bij de ijsclub in Sint Pancras. Onderhoud van het groen, organiseren van het eeuwfeest en geven van schaats-les aan de jeugd zijn een paar voorbeelden van zijn onvermoeibare inzet al die jaren. Vanaf 1974 is hij ook tien jaar lang een trouw en betrokken lid van de vrijwillige brandweer in Sint Pancras geweest, waarvan 6 jaar ondercommandant.  

Redenen genoeg voor een lintje. Alle betrokken organisaties hebben de voorstellen ondersteund. Een paar maanden geleden kregen we bericht van de gemeente dat onze voorstellen zijn goedgekeurd en hebben we de naaste families ingelicht zodat zij alles konden voorbereiden en het verder geheim bleef.

En vanochtend was het dan zover: de beide heren zijn niets vermoedend meegelokt naar het gemeentehuis om daar te worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De burgemeester van Langedijk, mevrouw Kompier, heeft het bijbehorende lintje uitgereikt. De vrouw van Piet heeft het bij haar echtgenoot opgespeld. Een zoon van Hans had die eer om dat bij zijn vader te doen.

Piet en Hans koninklijk onderscheiden, het is zeer verdiend en gegund!!

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras