Goed nieuws: Tennissen voor de jeugd mag weer!

06 mei 2020


De parkcommissie heeft de afgelopen week hard gewerkt om vier banen speelklaar te krijgen en de kantinecommissie heeft gezorgd voor de benodigde faciliteiten en middelen. We hebben alles kunnen regelen en organiseren volgens het protocol van het NOC*NSF, de richtlijnen van het RIVM en de KNLTB. De gemeente heeft ons plan van aanpak goedgekeurd en de tennisschool heeft alle groepen ingedeeld en zich voorbereid op een aangepaste manier van lesgeven.

Kortom; de jeugdlessen gaan op 11 mei van start!  

 

Het vrijspelen is helaas nog niet toegestaan.

Dit geldt voor jeugdleden als voor volwassenen.  

 

We zijn erg blij dat er weer getennist gaat worden en hopelijk worden de landelijke maatregelen in de komende tijd versoepeld zodat alle leden weer de baan op kunnen. Want, met dit mooie weer willen we allemaal wel lekker een balletje slaan. Voor nu gaan we eerst maar eens kijken hoe de jeugdlessen uitpakken; we moeten allemaal wennen aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen en hygiëneregels. In de bijlage vind je een poster waarop de regels nog eens staan weergegeven.  

Alle ouders van jeugdleden hebben apart een e-mail gehad met de regels en benodigde informatie om de lessen goed te kunnen laten verlopen.  

Als club zijn wij verantwoordelijk voor het naleven van deze regels, dus ook dat er niet vrijgespeeld mag worden en dat personen van 18+ niet het park op mogen. We zullen daarop toezien en de gemeente kan en zal handhaven. We verzoeken daarom iedereen zich aan de regels te houden. Zo riskeren we geen boete of sluiting van het park en zorgen we samen dat deze eerste stap, tennisles voor de jeugd, goed gaat!  

 

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van TC Sint Pancras

 

Tineke Wilkens

Secretaris

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras