Corona richtlijnen voor volwassenen

Op deze pagina vind je alle richtlijnen met betrekking tot tennis in deze corona tijd. 

Deze richtlijnen zijn opgesteld door het bestuur van TC Sint Pancras aan de hand van het protocol van het NOC*NSF, de KNLTB en vanuit het RIVM. De richtlijnen zijn ter beoordeling naar de gemeente Langedijk gestuurd en zij hebben ons toestemming gegeven om weer te tennissen. De gemeente controleert of de regels nageleefd worden en zal hierop handhaven.  

TOEZICHTHOUDERS  

 • Voor volwassenen tennis is geen toezichthouder noodzakelijk. We vertrouwen erop dat je de richtlijnen opvolgt. Zoals hierboven aangegeven zal de gemeente hierop controleren en indien noodzakelijk handhaven. Een overtreding leidt tot een hoge boete van € 4.350,-.  

NIET NAAR HET PARK KOMEN ALS

 • Kom niet naar het tennispark als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koort.
 • Kom niet naar het tennispark als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Kom niet naar het tennispark als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD.
 • Kom niet naar het tennispark als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test
 • Kom niet naar het tennispark zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld  

VOORBEREIDINGEN THUIS

 • Neem je tennispas mee als je gaat tennissen.
 • Neem je eigen gevulde bidon/waterfles mee, eventueel iets te eten en een handdoek.
 • Kom in je tenniskleding naar het tennispark.  
 • Ga thuis naar het toilet voordat je naar het tennispark komt. Het clubhuis is gesloten en het toilet is alleen in noodgevallen (met je tennispas) bereikbaar.  

AFHANGEN VAN BANEN 

 • Je dient vooraf een baan te reserveren via de club-app of online via de website.
 • Afhangen via het afhangbord op de club kan nu niet. 
 • Je kunt maximaal 2 dagen vantevoren een baan reserveren. Er is geen plicht om je op het afhangbord aan te melden. Bedenk wel, kom je niet dan dupeer je misschien mede clubleden. 
 • Hang niet vooraf meerdere banen af, geef andere leden ook gelegenheid om weer te spelen.

NAAR HET TENNISPARK   

 • Reis alleen of kom alleen met personen uit jouw huishouden. 
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het tennispark. 
 • Kom alleen naar het tennispark als er voor jou een tennisles gepland staat of als je vooraf thuis digitaal een baan hebt afgehangen.
 • Neem, ondanks dat je thuis een baan hebt gereserveerd, jouw KNLTB-pasje mee voor toegang tot het park en het clubhuis voor toiletbezoek.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot het tennispark. Dit geldt ook voor de tennisles.
 • Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw les of vrijspelen bij de ingang bent.
 • Houd op het tennispark en op de parkeerplaats 1,5 meter afstand van elkaar.  

OP HET TENNISPARK EN TIJDENS DE LES  

 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan of geplande les.
 • Volg de op het park aangebrachte routing.
 • Was/desinfecteer jouw handen voor èn na vrijspelen/iedere les. Maak gebruik van desinfecterend middel om jouw handen te reinigen. Dit is aanwezig op de tennisbaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dit mee naar huis te nemen voor privégebruik.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Toilet en objecten die veel worden aangeraakt, worden dagelijks schoon gemaakt
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen) 
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft altijd met de klok mee.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Scoreborden mogen niet worden gebruikt en staan daarom niet op de banen.
 • Leg alle meegebrachte materialen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar tegen een hek neergelegd (bijvoorbeeld tennistas).
 • EHBO-materialen en een AED zijn beschikbaar in de hal van het clubhuis
 • De tennisleraren houden 1,5 meter afstand tot iedereen.
 • Tussen de lessen is 5 minuten pauze zodat de lesgroepen niet vermengd worden tijdens de wisseling van lesgroepen op het tennispark.
 • Vanaf 13 jaar wordt aan maximaal 4 personen per baan tegelijk lesgegeven
 • Volg altijd de aanwijzingen op van tennisleraren en commissieleden.
 • De tennisleraren spreken de spelers aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Objecten die aangeraakt worden door spelers en tennisleraren worden meerdere keren per dag gereinigd.
 • Tennisleraren wassen/desinfecteren hun handen voor èn na iedere les.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de spelers bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1,5 meter afstand te garanderen.
 • De tennisleraren zorgen dat de lesmaterialen klaar staan op de tennisbaan voordat de spelers de baan betreden en de tennisleraren ruimen deze lesmaterialen aan het eind van de lessen weer op en desinfecteren ze (met uitzondering van de tennisballen).
 • De tennisleraren beperken het gebruik van het aantal ballen per les.
 • De tennisleraren vegen na de les de baan.
 • De tennisleraren maken de (gedrags- en hygiëne) regels duidelijk.

NA HET VRIJSPELEN / TENNISLES  

 • Verlaat na vrijspelen/tennisles direct het tennispark.    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras