Corona richtlijnen voor jeugdleden

Op deze pagina vind je alle richtlijnen met betrekking tot tennis in deze coronatijd.  

Deze richtlijnen zijn opgesteld door het bestuur van TC Sint Pancras aan de hand van het protocol van het NOC*NSF, de KNLTB en de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen zijn ter beoordeling naar de gemeente Langedijk gestuurd en zij hebben ons toestemming gegeven om met jeugdtennis te beginnen. De gemeente controleert of de regels nageleefd worden en zal hierop handhaven.  

TOEZICHTHOUDERS

 • Tijdens jeugdtennis is het verplicht om een toezichthouder op het park te hebben.
 • Tijdens de lessen treden de tennisleraren op als toezichthouder. Zij mogen optreden als er in strijd met de regels wordt gehandeld. Als bijvoorbeeld een kind neusverkouden is, een loopneus heeft, niest of een lichte hoest heeft, wordt het kind door de tennisleraar naar huis gestuurd en wordt de ouder/verzorger geïnformeerd.  
 • Tijdens het vrijspelen van jeugdleden tussen 13 en 18 jaar dient een toezichthouder aanwezig te zijn. In de nieuwsbrief is een oproep gedaan zodat mensen zich hiervoor kunnen aanmelden. Wanneer er geen toezichthouder aanwezig is, kan er helaas niet worden vrijgespeeld door jeugdspelers.

NIET NAAR HET PARK KOMEN ALS

 • Kom niet naar het tennispark als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.  
 • Kom niet naar het tennispark als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.  
 • Kom niet naar het tennispark als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, MOET je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

VOORBEREIDINGEN THUIS

 • Neem de contactgegevens van je ouder mee, zoals een 06-nummer.  
 • Neem je tennispas mee als je gaat tennissen.
 • Neem je eigen gevulde bidon/waterfles mee, eventueel iets te eten en een handdoek.  
 • Kom in je tenniskleding naar het tennispark.  
 • Ga thuis naar het toilet voordat je naar het tennispark komt. Het clubhuis is gesloten en het toilet is alleen in noodgevallen (met je tennispas) bereikbaar. 

NAAR HET PARK

 • Kom bij voorkeur alleen naar het tennispark of reis alleen met personen uit jou huishouden.  
 • Kom alleen naar het tennispark als je tennisles hebt of een afspraak om vrij te spelen.  
 • Ouders, verzorgers of begeleiders hebben helaas geen toegang tot het tennispark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training  
 • Halen en brengen van kinderen gebeurt tot aan de ingang van het tennispark.  
 • Ouders en kinderen wachten op de parkeerplaats bij de ingang van het tennispark.  
 • Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de ingang bent.  
 • Houd voor de ingang van het tennispark op de parkeerplaats 1,5 meter afstand van elkaar.  

OP HET PARK

 • Clubgebouw met kantine, kleedkamers, douches en terras zijn gesloten.  
 • Het toilet is enkel in uitzonderlijke noodgevallen te gebruiken. Je hebt je tennispas nodig om de deur te kunnen openen. 
 • Volg de aangebrachte routing op het park.

VOOR EN TIJDENS DE LES

 • Tennisleraren verlenen de kinderen toegang tot het tennispark.  
 • Als een kind neusverkouden is, een loopneus heeft, niest of een lichte hoest heeft, wordt het kind door de tennisleraar naar huis gestuurd en wordt de ouder/verzorger geïnformeerd.  
 • De tennisleraren zorgen dat de kinderen een duidelijke route op het park lopen van en naar de tennisbanen en tijdens het betreden en verlaten van het tennispark, zodat de kinderen elkaar zo min mogelijk passeren.  
 • De tennisleraren houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kinderen.
 • Tussen de lessen is 5 minuten pauze zodat de lesgroepen niet vermengd worden tijdens de wisseling van lesgroepen op het tennispark.  
 • Tijdens de lessen is het toegangshek gesloten.  
 • De lessen worden op baan A, B, C en C gegeven met maximaal 4 kinderen per baan Volg altijd de aanwijzingen op van tennisleraren en commissieleden. 
 • Kinderen tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle volwassenen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot tennisleraren. 
 • De tennisleraren spreken de kinderen en volwassenen aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Objecten die aangeraakt worden door kinderen en tennisleraren worden meerdere keren per dag gereinigd.
 • Kinderen maken voor èn na iedere les gebruik van desinfecterend middel om hun handen te reinigen. Dit is aanwezig op de tennisbaan.  
 • Tennisleraren wassen/desinfecteren hun handen voor èn na iedere les.
 • Alle meegebrachte materialen van de kinderen worden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar tegen een hek neergelegd (bijvoorbeeld tennistas).  
 • De tennisleraren zorgen dat de lesmaterialen klaar staan op de tennisbaan voordat de kinderen de baan betreden en de tennisleraren ruimen deze lesmaterialen aan het eind van de lessen weer op en desinfecteren ze (met uitzondering van de tennisballen).  
 • De tennisleraren beperken het gebruik van het aantal ballen per les.  
 • De tennisleraren maken de (gedrags- en hygiëne) regels aan de kinderen duidelijk.  

NA DE TENNISLES

 • Verlaat na de tennisles direct het tennispark  
 • De tennisleraren vegen de baan  
 • Ga direct naar huis of zorg ervoor dat je direct wordt opgehaald.    

VRIJ SPELEN

Je kunt alleen vrijspelen op momenten dat er een toezichthouder op het park aanwezig is. Geen toezichthouder betekent niet vrij kunnen spelen. Je reserveert vooraf online of via de club app een baan. Het afhangbord in het clubhuis is geblokkeerd voor afhangen. Je bent maximaal 10 minuten voor tijd aanwezig en na het spelen ga je direct weer naar huis.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 564 2880

Address

Beverplein 1
1834 GS Sint Pancras